O Castelo de Soutomaior

ordenanzas-fiscais _copia

 

 

Índice ordenanzas fiscais

 

DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO

>>15-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA CEMITERIO MUNICIPAL

>>16-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO PAVILLÓN
MUNICIPAL DE DEPORTES E OUTRAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.

>>17-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE BEIRAVÍAS E RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA APARCAMENTO
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE
CALQUERA CLASE

>>18-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE MATADOIROS,
LONXAS E MERCADOS,ASÍ COMO A CARREXA DE CARNES, SE HOUBERA DE
EMPREGARSE DUN XEITO OBRIGATORIO, E SERVIZOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE
ABASTOS

>>19-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE POSTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPÉCTACULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO,
SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS NA RÚA E
AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICA

>>20-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA
VÍA PÚBLICA

>>21-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIÓN DE TERREOS DE
USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCADORÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN,
REFUGALLOS, VALADOS, PUNTAIS, ASNILLAS, ESTADAS

>>22-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, TUBERÍA E GALERÍAS
PARA AS CONDUCIÓNS DE ENERXIA ELÉCTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO
FLUÍDO INCLUÍDOS OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, PALOMILLAS

>>23-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DE COLUMNAS,
CARTEIS E OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS ANÁLOGAS PARA A EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS

>>24-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIÓN DO SUBSOLO DE
TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies