Educación + Medio ambiente + Voluntariado
O Concello de Soutomaior pon en marcha un novo programa de educación e
sensibilización medioambiental no que se implican varios departamentos: Educación,
Medio ambiente e Voluntariado co fin de promover iniciativas mediante as cales os veciños e veciñas poidan implicarse e formarse para participar en accións de voluntariado na natureza.
>> Inscricións en liña