Biblioteca Soutomaior

Biblioteca – Información xeral

Contacto: 

R/Illas Alvedosas,3 36690 Arcade – Soutomaior Pontevedra 

Telf. 986 700 291 

e-mail: biblioteca(arroba)soutomaior.com

 

Horario de atención ó público (dende o luns 16 de setembro de 2019)

De luns a venres de 16 a 20 h, e ademáis as mañáns dos martes e xoves de 9:00 a 14:00 

Servizos  que ofrecemos

Servizo de consulta en sala

A biblioteca pon a disposición dos seus usuarios unha ampla colección de libros, materiais audiovisuales, revistas, diarios oficiais, periódicos, etc. que poden ser consultados libremente.

Para acceder á sala e consultar os fondos non fai falta carné de lector. A sala pode utilizarse para o estudio, ainda que non está permitida a reserva de postos.

Guía de uso:

A biblioteca é un servizo de todos e para todos

A biblioteca é un lugar público e, como tal, require dos usuarios unhas normas de comportamento de maneira que se respeten as instalacións, os fondos nela recollidos, así como ó resto de usuarios. Por tanto, non se debe:

• Incurrir en manifestacións ruidosas.

• Comer, beber ou fumar dentro da Biblioteca.

• Usar teléfonos móviles.

• Alterar a posición dos mobles e os equipos, ou usalos indebidamente.

• Reservar prazas nos puntos de lectura mediante calquera procedemento.

• Entrar con animais.

• Entrar con bicicletas, patíns, etc.

• Perturbar o bo funcionamento dos servizos da Biblioteca.

Para poder manter a gratuidade do servizo é necesario ter un coidado especial cos documentos e respetar as normas de funcionamento.

Condicións de acceso e uso:

O acceso ós documentos é libre nas salas abertas ó público e gratuito. Tamén existen fondos de acceso restrinxido por razóns de conservación e seguridade.

Para acceder ó Servizo de Préstamo obterase o correspondente carné de socio.

Servizo de préstamo

O préstamo é libre e gratuito pero para poder utilizar o servizo é necesario ter carné de lector, que só poderá ser utilizado polo titular do mesmo.

Para efectuar a devolución dos materiais prestados é necesario mostrar o carné de socio ou no caso de non ser o titular o que fai a devolución, debe indicar o número de carné de socio ou apelidos do titular do préstamo.

Tamén contamos con anuarios, diccionarios, enciclopedias, manuais básicos e obras que, polo seu interese ou gran demanda por parte do público, a biblioteca decidiu excluir do préstamo.

Condicións do servizo:

O servizo de préstamo ofrece e facilita ó público a posibilidade da lectura e consulta nos seus enderezos de materiais de diverso tipo por un periodo de tempo preestablecido.

Materiais en préstamo

Cada socio, ben sexa infantil ou adulto, poderá retirar un máximo de 8 documentos en total, repartidos da seguinte forma:

TIPO DE DOC

CANT.

PERÍODO

RENOVACIÓNS

LIBRO

3

15

1 – 15 días

REVISTAS

3

15

1 – 15 días

DVD

1

7

Non

CD

2

7

Non

CD-ROM

1

15

Non

No caso de non rematar a súa lectura, poderase renovar o préstamo por 15 días, ben de xeito presencial ou ben a través do teléfono 986-700.291 en horario de tarde, de 14 a 20 horas ou mediante correo electrónico biblioteca@soutomaior.com. Cando o libro estivera reservado, non poderá renovarse.

Durante a TEMPORADA DE VERÁN, entre os meses de xullo e agosto, a política de préstamo poderá variar, de modo que se aumente o número de documentos que poidan ser retirados. Ademais, excepcionalmente, flexibilizarase o período durante o cal cada usuario pode dispoñer dos mesmos, en caso de que o prazo de 15 días sexa insuficiente, facendo indicación expresa de tal circunstancia no momento de solicitar dito préstamo.

Se o documento de calquer tipo que desexe levar estivera prestado, podese realizar unha reserva, ata un máximo de 2 documentos. Este servizo tamén se pode utilizar desde Internet, ben a través do noso correo electrónico, ou ben directamente dende o Catálogo en líña.

Sancións:

. Por cada día de demora na devolución do préstamo corresponde un día de sanción sen poder utilizar o servizo de préstamo. Ademáis, os días de sanción multiplicaranse polo número de materiais que devolveron con demora.

. Quen extravíe un libro ou outro material, deberá adquirir un novo exemplar do mesmo título, co obxecto de repoñelo na biblioteca. No caso de que o libro estea agotado ou sexa moi difícil  a súa adquisición, indemnizará a biblioteca.

. Quen supere un prazo de tempo prolongado sen devolver os documentos prestados será dado de baixa como usuario do centro e estará suxeito ás accións legais que en dereito correspondan.

 

 

 

Sala de estudo

Sala de estudo

A aula de estudo da Biblioteca municipal de Soutomaior está destinada a facilitar aos seus usuarios un ambiente adecuado para a lectura e o estudo nas mellores condicións posibles.

Normativa de bo uso:

1. A aula de estudo é un servizo que a biblioteca municipal presta aos seus socios, polo que para acceder a ela é preciso ter o carné de usuario da Biblioteca municipal de Soutomaior. No obstante, se a capacidade o permite, pode acceder libremente calquera cidadán.

2. Para facilitar o traballo de estudo e lectura de todos os usuarios, cómpre gardar silencio no espazo da aula. Os teléfonos móviles deberán estar desconectados ou mantidos en silencio, e non está permitido atender chamadas na aula.

3. Non está permitido comer (únicamente beber auga), coa finalidade de preservar os equipamentos.

4. Non está permitido reservar postos a terceiras persoas nin ocupar un posto ausentándose por máis tempo do dun breve descanso (30 minutos) ou do necesario para facer uso doutros servizos do centro.

5. O persoal encargado das aulas non se responsabiliza dos obxectos persoais que puidesen quedar esquecidos nelas.

6. Uns cinco minutos antes da hora de peche debe comenzarse a desaloxar a sala.

7. O persoal encargado das instalacións está autorizado para instar a identificarse a calquera usuario e ten capacidade para expulsar das aulas a aquelas persoas que contraveñan estas normas.

Información de referencia

Servizo de resposta a peticións sobre calquer asunto ou materia, nun prazo máximo de 10 días.

Asistencia na elaboración de bibliografías, guías de lectura e búsquedas temáticas.

Reproducción de audiovisuais
A biblioteca dispón de equipos de reproducción de DVD, CD-Rom e audio para a consulta dos seus materiais audiovisuales.
Prensa, revistas e publicacións oficiais

O acceso a este servizo é libre e gratuito. Non se permitirá a consulta simultánea de máis dun diario ou revista. Os periódicos do día son de libre acceso e se atopan nos expositores próximos ó mostrador. Os periódicos dos 30 días anteriores gárdanse no fondo da sala.

Periódicos:

El País
El mundo
La voz da Galicia
Faro de Vigo
Atlántico diario
Diario de Pontevedra
El Correo Gallego
Marca
A Nosa Terra (semanal)
Merca Vedra (mensual)

Publicacións periódicas:

1. Capital
2. Computer idea
3. Fotogramas
4. Integral
5. Marca motor
6. Muy interesante
7. Nacional geographic
8. Natura
9. Viajes Nacional Geographic
10. Batente
11. Bibliodiversidad
12. Boletín socioeconómico de Pontevedra
13. Infoxove
14. Carta local de la FEMP
15. Encrucillada
16. Ollo Público
17. Praza das Letras
18. Cadernos da literatura galega na escola

As publicacións periódicas de anos anteriores conservanse en depósito. Ditos exemplares poden pedirse no mostrador.

Publicacións oficiais:

Boletín Oficial del Estado
Diario Oficial de Galicia
Boletín Oficial de la Provincia

 

 

 

 

 

 

 

Internet e ofimática

A biblioteca dispón de cinco ordenadores con acceso a Internet, un deles reservado para consultas rápidas, e de unha impresora en rede.

Estes equipos teñen instalados ferramentas de traballo informático tales como procesadores de texto e follas de cálculo. 

Condicións de acceso e normas: 

A utilización dos ordenadores solicítase no mostrador da Biblioteca. 

Nos ordenadores A e B o usuario dispón de 1 hora e 30 minutos de tempo de uso. Se houbese outros usuarios en espera o tempo redúcese a 45 minutos. 

No ordenador de Consulta Rápida o usuario dispón de 1 hora e 30 minutos de tiempo de uso. Se houbese outros usuarios que quixesen utilizar este ordenador, o tempo redúcese a 15 minutos.

Os ordenadores póñense ó servizo público para a búsqueda de información de contido documental, educativo, investigación, aprendizaxe ou lecer. Non están autorizados os chats. 

O uso de cada ordenador é persoal. Non se permite a estancia de máis dunha persoa por posto de consulta.

Para garantizar a intimidade, non se permite que outros usuarios se sitúen detrás dos postos de consulta. 

Non é tarefa do persoal da biblioteca a ensinanza dos programas que os usuarios estén utilizando. 

Estas normas podrán variar, previo aviso, para adaptarse a actividades culturais programadas polo servizo de biblioteca.

 

Reprografía

Dispoñemos de fotocopiadora para a reproducción de documentos da biblioteca. En todo caso o seu uso farase conforme á Lei de Propiedade Intelectual.

En cumplimento desta lei e co fin de garantizar a conservación dos fondos bibliográficos, o usuario poderá obter ata un máximo de 20 fotocopias directas dunha mesma obra, sempre e cando sexan posteriores a 1958 inclusive, e nunca máis dun tercio da obra reproducida, en calquer caso, e que se atope en bo estado de conservación, a xuizo do/a bibliotecario/a responsable do fondo.

 

 

Biblioteca infantil

Na nosa biblioteca temos máis de 4.000 libros infantís que podrás ler no noso centro ou levalos a casa en préstamo.

Tamén temos películas, cómics, tebeos, cassetes contacontos, CD´s de música….

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies