info coronavirus

Comisión de seguimento do COVID-19 do Concello de Soutomaior

Na última reunión da comisión de seguimento do COVID-19 do Concello de Soutomaior, celebrada no día de onte, deuse conta das accións máis importantes e agradeceuse ás seguintes persoas e establecementos locais as doazóns realizadas ao Concello ou ao Centro de Saúde:.

– Jacobo Martínez (marisquería Arcade) doazón de alimentos.
– Víctor López (Arcade Visión) doazón mascarillas
– María Teresa Pérez, doazón guantes
– Rosario Couñago (Rapaces) doazón de mascarillas
– Centro de Día Boas Apertas doazón material sanitario
– Costureiras de Arcade doazón de mascarillas

– A través de Protección Civil levaron a cabo actuacións de compra e servizo a domicilio a persoas maiores de medicinas e alimentos.
– Así mesmo forneceuse de alimentos ás persoas máis necesitadas e que o requiriron.
– Leváronse a cabo labores de desinfección en lugares e edificios tanto do centro urbano de Arcade e Soutomaior, zonas de maior afluencia, así como noutras zonas do rural coa colaboración de operarios municipais.
– Por parte da empresa Urbaser do baldeo de rúas e desinfección de contedores.
– Reforzouse a policía local coa contratación de 2 novos auxiliares para reforzar a vixilancia mentres dure o estado de alarma.
– Posta en servizo de atención psicolóxica para quen o necesite a través do CIM dous días por semana en principio.
– Aprazamento das taxas municipais e elaboración dun novo calendario fiscal que se acordará cando termine o estado de alarma.
– Establécense servizos mínimos nas dependencias municipais, excepto servizos sociais que terán servizos diarios.
– Peche de todos os parques infantís, zonas de lecer e aparcamentos do Periao mentres dure o estado e alarma.
– Posta en servizo dun apartado específico na páxina web do Concello en relación a recomendacións sanitarias e de saúde pública de interese xeral para o control do COVID-19
– Comunicado conxunto do Alcalde, Agustín Reguera e do Portavoz Municipal do BNG, Manuel Lourenzo #ante a alerta sanitaria.
– Apertura de rexistro de voluntariado para a colaboración que distintas persoas fixeron chegar ao Concello e que se canalizarán por medio da Agrupación de Protección Civil.

O Concello de Soutomaior quere enviar unha mensaxe de agradecemento a todas as persoas que durante esta crise sanitaria xerada polo coronavirus están a facer posible a asistencia sanitaria e a prestación de servizos básicos á cidadanía e insiste na necesidade e a importancia de que todos nos quedemos na casa e sigamos as recomendacións e medidas marcadas polas autoridades sanitarias e polo decreto de alarma

Apertura oficinas municipais

As oficinas do Concello de Soutomaior abrirán as súas portas para a atención ao público en xeral o vindeiro luns día 8 de Xuño en horario de 9,00 a 14,00 horas. 

Debido ás normas de seguridade sanitaria establécese un aforo limitado nas oficinas de 3 persoas. 

Para as xestións que non sexan urxentes é recomendable  solicitar cita previa a través do teléfono 986 70 51 06 ou mediante o correo electrónico oficinas@soutomaior.com. 

Para a entrada nas distintas dependencias deberase de utilizar máscaras e usar o xel desinfectante que se poñerán ao dispor dos usuarios na entrada.

Autorización municipal para a instalación de terraza exterior

>> Ver impreso autorización

Regulación de franxas horarias no Concello de Soutomaior

Desde hoxe, debido á nova interpretación da orde que regula as franxas horarias para saír ao aire libre a realizar actividade física no Concello de Soutomaior, os veciñ@s de Soutomaior (Parroquia) poderán saír sen limitación horaria  por contar  cunha poboación de 2.267 habitantes  e os de Arcade (Parroquia), suman a cantidade de 5.241 habitantes e deberán seguir respectando as limitacións e horarias actuais.

Lembrade que seguen vixentes as restricións de distancias en todo o municipio e lembrade tamén as medidas de hixiene.

Chamamento á veciñanza de Soutomaior

Agustín Reguera Ocampo e Manuel Lourenzo Sobral, en representación da Corporación Municipal de Soutomaior, fan un chamamento á veciñanza para nos protexer ante a alerta sanitaria do coronavirus.

Ante a gravidade da situación que estamos a vivir e unidos polo interese xeral e a saúde do pobo de Soutomaior, instamos á nosa veciñanza a que:

Permaneza nas súas casas e evite os contactos socias. O coronavirus ten unha capacidade de contaxio altísima e só co esforzo de todas e todos poderemos superalo.

2º Que tal e como nos confirman os expertos, e corrobora o médico do centro de saúde Luís Torres, estamos ante unha situación gravísima que require do compromiso de toda a veciñanza. O illamento social é a única forma que temos de vencer ao coronavirus e de fomentar a saúde dxs veciñxs de Soutomaior.

3º Como representantes do pobo de Soutomaior, pedimos a toda a veciñanza de Soutomaior que atenda as recomendacións dos organimos sanitarios e que sexa consciente da gravidade da situación que estamos a vivir. Só xuntxs poderemos paliar as consecuencias do coronovirus en Soutomaior.

Soutomaior é un pobo unido pola saúde da nosa veciñanza. Entre todas e todos superaremos esta situación. Farémolo unidxs, e co apoio de todas e todos vós!

Soutomaior, unido fronte ao coronavirus.
Actuemos! Fiquemos na casa

AVISO

A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Soutomaior quere AXUDAR ós nosos maiores e dependentes para que NON SAIAN DA CASA mentres dure o ESTADO DE ALARMA.

Queremos axudar a aquelas persoas maiores do noso municipio que NON DEBEN SAÍR DAS SÚAS VIVENDAS e non teñen quen lles axude. É unha medida excepcional que só se manterá durante o Estado de Alarma.

Se é o seu caso, e precisa mercar alimentos ou medicamentos pode chamar ós seguintes teléfonos de Protección Civil en horario de 9 a 14 h e de 16 a 21 h:

626 47 73 55

652 49 32 68

Tomaremos nota dos datos da vivenda e un Técnico de Emerxencias, debidamente protexido, acudirá ó seu domicilio para recoller a lista da compra, de medicamentos, a tarxeta sanitaria e o diñeiro, e posteriormente entregarán o pedido no domicilio.

O obxectivo é evitar que os nosos maiores, que son os máis vulnerables a este virus, se contaxien.

AVISO

Transmítennos desde o centro de saúde o seguinte:

1º.- Todas as citas preferiblemente telefónicas

2º.-  As persoas que padezan problemas respiratorios, teñan cámaras, e necesiten acudir ao centro de saúde, que as leven (as cámaras) para o seu propio uso.

 

AVISO

Debido á emerxencia sanitaria causada polo Coronavirus á atención ao público nas dependencias municipais será o seguinte ata novo aviso:

 • Oficinas Concello:

Atenderanse tramitacións urxentes mediante cita previa a través do teléfono: 986-705106

Atenderanse as peticións e solicitudes tramitadas a través da Sede Electrónica do Concello  https://soutomaior.sedelectronica.es.

Mediante correo electrónico oficinas@soutomaior.com

 • Quedan pechadas ao público as seguintes instalacións municipais onde só se atenderá telefonicamente ou electronicamente:

Centro Multiusos:

Centro Información á muller (CIM) – 986 701227 – cim@soutomaior.es

Oficina información xuvenil (OMIX) – 986 700822 – omix@soutomaior.com

Mestre composteiro – 660 82 11 31 – compostaxe@soutomaior.com

Biblioteca – 986 700291 – biblioteca@soutomaior.com

Pavillón de Deportes – 986 700964 – pabellón@soutomaior.com

 • Suspéndense todas as actividades, cursos, etc. programadas dende as distintas concellerías
 • Suspéndese a Feira de Arcade a partir do día 26
 • Procédese ós peches do Centro Social de maiores de Talo Río e dos Campos de Fútbol Municipais ata novo aviso.

Seguir as recomendacións das autoridades sanitarias e ante calquera dúbida razoable chamar ao teléfono de información para cidadáns 900 400116

 

 

RECURSOS E DOCUMENTACIÓN

 • «Acordo sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

 

Ver DOG de 13/06/2020

 • NOVO CALENDARIO PAGO TRIBUTOS MUNICIPAIS
  Normas para a cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais.
  Calendario de cobro de xuño a decembro do exercicio 2020

A afectos de garantir ás persoas contribuíntes as maiores facilidades para o pago dos seus tributos durante un período temporal o mais escalonado posible dáse publicidade ao novo calendario de cobro de tributos do Concello de Soutomaior.

Para a efectiva aplicación dos plans de pago personalizados neste segundo semestre rexerán as seguintes normas:

PLAN DE PAGOS PERSONALIZADOS COVID-19: Habilitado como consecuencia da crise sanitaria producida na actualidade e a conseguinte repercusión económica da mesma, ten como obxectivo facilitar o pago fraccionado das cotas por recibo de todos ou algún dos seguintes tributos: Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) e Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), no período voluntario de pagamento.

Os requisitos para acollerse ao Plan de pagamento personalizado COVID-19 son:

Solicitude presentada antes do día 15 de xuño do 2020 a través da OVT (https:// ovt.depo.gal) ou a través dos resto de sistemas regulamentados na LPACAP co modelo normalizado.

O pagamento realizarase ata en 6 mensualidades

O plan rexerase, en todo o non disposto, pola Ordenanza fiscal xeral do ORAL.

Non existirá contía mínima no importe de cada prazo.

Envío de documentos de ingreso: Os documentos de ingreso dos recibos non domiciliados en entidades financeiras enviaranse por correo postal ordinario ao domicilio único de cada contribuínte. Este envío non ten carácter de notificación. A non recepción dos documentos de ingreso no domicilio do contribuínte non exime a este da súa obriga de pago. Se algunha persoa contribuínte non recibe no seu domicilio algún dos documentos de ingreso que precisa, poderá obtelo a través da Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.depo.gal), chamando ao Centro de Atención Telefónica no 886 211 400.

>> Ver BOPPO 25/05/2020

 • Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para a flexibilización de determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición hacia unha nova normalidade

 

Ver BOE de 16/05/2020

 • Orden SND/427/2020, de 21 de maio, pola que se flexibilizan certas restriccións derivadas da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 a pequenos municipios e a entes locales de ámbito territorial inferior.

 

Ver BOE de 22/05/2020

 • Orden SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obligatorio de mascarilla durante a situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

Ver BOE de 20/05/2020

 • ANUNCIO RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN DO PRAZO DE INGRESO DA TAXA DE AUGA POTABLE, REDE DE SUMIDOIROS, CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA DO 1º TRIMESTRE 2020 DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Ver BOPPO de 11/05/2020

 

 • Regulación de franxas horarias no Concello de Soutomaior
  Desde hoxe, debido á nova interpretación da orde que regula as franxas horarias para saír ao aire libre a realizar actividade física no Concello de Soutomaior, os veciñ@ s de Soutomaior (Parroquia) poderán saír sen limitación horaria por contar cunha poboación de 2.267 habitantes e os de Arcade (Parroquia), suman a cantidade de 5.241 habitantes e deberán seguir respectando as limitacións e horarias actuais.
  Lembrade que seguen vixentes as restricións de distancias en todo o municipio e lembrade tamén as medidas de hixiene.

 • Información á cidadanía: preguntas máis frecuentes sobre as restricións vixentes en Galicia tras a declaración da Emerxencia Sanitaria

 • Páxina web específica con toda a información oficial sobre todos os Decretos aprobados polo Goberno de España e que incorpora ademais, un servizo de consultas: http://covid19.femp.es/

   

  Guía de boas prácticas para os establecementos do sector comercial.Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral an

EDUCACIÓN

FUNCIONAMIENTO A PARTIR DO MES DE XUÑO

Axudas de comedor escolar mentres estean suspendidas as clases presenciais

O Concello de Soutomaior informa que a partir de mañá e ata o vindeiro día 6 de abril, permanecerá aberto o prazo para solicitar as axudas de carácter directo dirixidas ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar cuxo servizo xestiona a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, mentres estean suspendidas as clases presenciais.

Deste xeito, a Consellería de Educación aboará os menús escolares de todos os días lectivos mentres estean suspendidas as clases presenciais a aquelas familias que durante o curso son beneficiarias dunha bolsa de comedor gratuíta (que non pagan nada polo servizo) ou semigratuíta que pagan 1 euro/día, naqueles centros públicos cuxo servizo de comedor está xestionado pola Consellería.

Presentación de solicitudes

Tal e como publica hoxe o Diario Oficial de Galicia, a solicitude formal deberá presentarse de xeito obrigatorio a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Naqueles casos nos que as familias non dispoñan de acceso electrónico, poderán solicitar a colaboración dos equipos directivos dos centros de ensino onde estean escolarizados os seus fillos.

Cada familia presentará unha única solicitude na que incluirá a totalidade dos fillos e fillas (cada un deles debidamente identificado) que sexan comensais gratuítos e semigratuítos de 1 € no comedor escolar xestionado pola Consellería nun centro de ensino público; así como a información da conta bancaria onde realizar o ingreso da compensación.

Segundo os datos da Consellería, a xaneiro do presente curso, o número de beneficiados por esta medida son preto de 45.000 alumnos, a razón de 40.480 usuarios con comedor gratuíto e 3.813 semigratuíto que pagan 1 euro. Así, no caso dos usuarios de comedor gratuítos a Consellería aboaralles 2,5 euros/día, e no caso dos usuarios semigratuítos recibirán 1,5 euros/día durante os 14 días lectivos computados durante a vixencia da declaración da situación de Emerxencia Sanitaria.

Para tal fin a Consellería de Educación vén de habilitar un crédito de 3 millóns de euros, que é o estipulado para atender os 14 días lectivos que van entre o comezo da suspensión da actividade lectiva presencial e dos servizos educativos complementarios o pasado 16 de marzo ata o día 12 de abril; así como unha previsión no caso dunha eventual segunda prórroga da situación de alarma.

 EMPREGO

Información para autónomos e PEMES
Medidas urxentes de emprego para minimizar o impacto do COVID-19

 

 

>> 29 de abril de 2020

MEDIDAS URXENTES DE EMPREO GALICIA PARA MINIMIZAR O IMPACTO DO COVID-19

 

 

 

 

 • FORMULARIO PARA REALIZAR UNHA PRE-SOLICITUDE DE PRESTACIÓN INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN POR DESEMPREGO DURANTE MEDIDAS COVID-19Durante o período de vixencia das medidas extraordinarias en materia de saúde pública adoptadas polas autoridades para combater os efectos da extensión do COVID-19, pode formalizar a súa solicitude provisional de acceso á protección por desemprego enviando este formulario. En caso de ser necesario, o SEPE contactará con Vde. por teléfono ou por correo electrónico para completar a información ou requirir documentación indispensable.
  https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e2s1

 

 • Co obxectivo de facilitar toda a información e trámites relacionados coa situación do # COVIDー19 a páxina web do SEPE dispón dunha sección especial con todo o publicado ata o momento:
  http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

 

 

 IGUALDADE

 

XUVENTUDE

Menús Saudables

#EuQuedoNaCasaMenú en familia
Menús ricos en fibra

Menús comedor escolar

 SANIDADE

 

As mascarillas distribuiranse nas parroquias de Soutomaior e de Arcade segundo se acordou coas oficinas de farmacia.

Van destinadas a ofrecer unha protección barreira e a diminuír o risco de contaxio cando exista imposibilidade de manter distanciamento social.

Así mesmo o Concello de Soutomaior fornece a todos os comercios, que permanecen abertos segundo regula o decreto do estado de alarma, as máscaras de maneira gratuíta para que sexan usadas polos empregados na súa atención ao público.

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies